NEXTSYS s.r.o.


Priamo k obsahu stránok

Fotovoltické elektrárne

PRODUKTY > Obnoviteľné zdroje

Návrh a inštalácia fotovoltických systémov

Inštalácia solárnej elektrárne je v súčasnosti jednoznačne najlepšou investíciou do Vašej budúcnosti.
Garanciou návratnosti a ziskovosti takýchto systémov je stúpajúca spotreba elektrickej energie, problémy s bezpečnosťou atómových elektrárni a prudko sa zmenšujúce zásoby fosílnych palív.
Je známe, že pokiaľ bude svietiť slnko, bude na zemi život a slnko je zdrojom ohromnej energie, ktorá dopadá na zem a človek momentálne využíva len jej zlomok.

Na rozdiel od investičných fondov a X-tých dôchodkových pilierov pri investícii do solárnej elektrárne viete, kde sú Vaše peniaze a každý deň Vám táto elektráreň vytvorí reálny zisk, ktorý uvidíte na svojom účte.

Existuje niekoľko systémov zapojenia solárnej elektrárne.
1. Systém s pripojením na distribučnú sústavu, kedy celý objem alebo nadbytok Vami vyrobenej drahej energie predáte do distribučnej siete za štátom garantovanú cenu a dobu. V súčasnosti (od 1.7.2011 do 30.6.2012) ak predáte "slnečnú" energiu štátu, máte po dobu 15 rokov garantovanú výkupnú cenu 0,29517 EUR / kWh ak je táto vyrobená v elektrárni s výkonom do 100kW. Približným porovnaním zistíme, že elektrinu nakúpime za 0,15 EUR/kWh a predáme za 0,30EUR/kWh.
2.Ostrovný systém, keď si "ponecháte" všetku vyrobenú energiu pre seba a vo vhodnej kombinácií napr. s veternou turbínou alebo iným generátorom a batériami sa stanete úplne nezávislí od dodávateľov elektrickej energie.

NEXTSYS s.r.o | HOME | PRODUKTY | Cenníky | KONTAKTY | Sitemap


Podmenu


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu